Open de Projecten functionaliteit en in dit startscherm klik je op > voor een bepaald Project of op de naam van een Project  om de gegevens en koppelingen van het desbetreffende Project te bekijken. 


Het volgende scherm wordt geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies. Ze worden hieronder kort beschreven.


Gegevens


Projectgegevens

Elk Project bevat twee tabbladen waarop je alle zaken die gekoppeld zijn aan het Project  én alle details zoals o.a. de code, de startdatum en de toegang tot het Project kunt bekijken. 


Financiële details

In Yuki kan je per Project de financiële details bekijken van de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties. 


Omzet en kosten

Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft een meer gedetailleerd beeld van de stand van zaken. Je ziet van het Project de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.


Bezittingen en schulden

Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' genoemd geeft o.a. een beeld van de investeringen en de openstaande vorderingen en schulden. Je ziet van het Project  de tussentijdse balans per vandaag.


Koppelingen

Hier kan je overzichten bekijken van alle zaken die op dit moment aan het Project  zijn gekoppeld:

 • Document(en)
 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen
 • Relaties
 • E-mail
 • Afspraken
 • Taken.

Andere projecten

In Yuki kan je een aantal overzichten van Projecten bekijken die in feite dezelfde lijst tonen maar met een ander filter. De volgende overzichten van projecten zijn aanwezig:

 • Lopende projecten
 • Mijn projecten
 • Alle projecten
 • Recent bekeken.