Open de Dossiers bol en in dit startscherm klik je op > voor een bepaald dossier of op de naam van een dossier om de gegevens en koppelingen van het desbetreffende dossier te bekijken. 


Het volgende scherm wordt geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies. Ze worden hieronder kort beschreven.


Gegevens


Dossier gegevens

Elk dossier bevat twee tabbladen waarop je alle zaken die gekoppeld zijn aan het dossier én alle details zoals o.a. de dossiercode, de startdatum en de toegang tot het dossier kunt bekijken. 


Financiële details

In Yuki kan je per dossier de financiële details bekijken van de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties. 


Omzet en kosten

Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft een meer gedetailleerd beeld van de stand van zaken. Je ziet van het dossier de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.


Bezittingen en schulden

Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' genoemd geeft o.a. een beeld van de investeringen en de openstaande vorderingen en schulden. Je ziet van het dossier de tussentijdse balans per vandaag.


Koppelingen

Hier kun je overzichten bekijken van alle zaken die op dit moment aan het dossier zijn gekoppeld:

 • Document(en)
 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen
 • Relaties
 • E-mail
 • Afspraken
 • Taken.

Andere dossiers

In Yuki kun je een aantal overzichten van dossiers bekijken die in feite dezelfde lijst tonen maar met een ander filter. De volgende overzichten van dossiers zijn aanwezig:

 • Lopende dossiers
 • Mijn dossiers
 • Alle dossiers
 • Recent bekeken.