Om de basisgegevens van een dossier te bekijken en/of te wijzigen open je de Dossiersbol en klik je vervolgens op > voor het desbetreffende dossier.


Het volgende scherm wordt geopend:Alleen de beheerder van een dossier kan de details van een dossier wijzigen, het dossier verwijderen, meerdere documenten in het dossier uploaden, een taak aanmaken voor het dossier en de inhoud van een dossier volledig in een ander bestand dossier plaatsen door op één van de knoppen bovenin het scherm te klikken. 


Alle andere gebruikers (inclusief gebruikers met de rol 'Backoffice') die toegang hebben tot een dossier kunnen alleen een nieuwe taak aanmaken.


Bij het samenvoegen van twee dossiers gaan alle overige details van een dossier zoals het toegangslevel, de start- en einddatum en de tags verloren. De details van het dossier waarin de inhoud van een ander dossier wordt geplaatst is dus leidend. 


Totaaloverzicht

Op dit tabblad zie je alle documenten, relaties, e-mail, afspraken en taken (inclusief werkopdrachten) die aan het dossier zijn gekoppeld.
Bij de Financiële details vind je een overzicht van de gekoppelde banktransacties, aan-en verkoopfacturen terug. 


Door te klikken op het onderwerp of de omschrijving open je direct het document, de relatie, de e-mail, de taak, de afspraak of de werkopdracht.


Details

Op dit tabblad vind je alle (basis)gegevens zoals je die hebt ingevoerd bij het aanmaken van het dossier.


Bij de loggegevens kun je o.a. zien op welke datum het dossier is aangemaakt en/of gewijzigd en door welke gebruiker.