Projecten kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen kosten, opbrengsten, investeringen en de planning van relaties toegewezen worden aan bijvoorbeeld projecten of afdelingen.


Het toewijzen van financiële transacties wordt gedaan door aan- en/of verkoopfacturen of andere financiële transacties te koppelen aan een Project. Daarmee worden ook alle onderliggende transacties toegewezen aan dat Project.


Het koppelen van gegevens kan handmatig gebeuren (bijvoorbeeld nadat een factuur is geboekt en verwerkt) maar ook automatisch door Yuki tijdens het boekingsproces.


De volgende gegevens kan je in Yuki handmatig koppelen aan een project:

 • Documenten:
  • vanuit het geopende document
  • vanuit het geopende project 
  • vanuit het startscherm van de module 'Projecten'
 • Banktransacties: 
  • vanuit de geopende banktransactie in banktransacties workflow
  • vanuit de grootboekkaart
 • Financiële transacties: 
  • Transacties van aan- en verkoopfacturen 
   • vanuit de grootboekkaart
 • Taken:
  • vanuit een geopende taak
 • Werkopdrachten (werkuren):
  • vanuit het overzicht 'Werkzaamheden' in de module 'Agenda'
 • Relaties: 
  • vanuit de geopende relatiekaart in de module 'Adresboek'
 • Afspraken:
  • vanuit de geopende afspraak in de module 'Agenda'
 • E-mail: 
  • vanuit de geopende e-mail in de module 'E-mail'.


Het koppelen van de bovenstaande gegevens wordt per onderwerp afzonderlijk in een artikel besproken. 


Wanneer je in het veld 'Project' een naam invoert wordt het Project direct aangemaakt (als het Project nog niet bestaat). Dit nieuwe Project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het Project instellen.