Elk type document kan je in Yuki koppelen aan een dossier:

  • vanuit het geopende document 
  • vanuit het geopende dossier (alleen de beheerder van het dossier) 
  • vanuit het startscherm van de Dossiersbol (links in je scherm Niet gekoppeld).


Bij het verplaatsen van een factuur die reeds gekoppeld is aan een dossier blijven alle transacties aan het dossier verbonden.

Koppelen vanuit geopend document

Wanneer je vanuit een willekeurig geopend document linksboven in je scherm op de knop Bewerken klikt, kun je het document koppelen aan een dossier.

Klik op het vergrootglas in het veld Dossier en selecteer een dossier om de factuur aan een dossier te koppelen.Wanneer je in het veld Dossier een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen. 

Na het klikken op de knop Bewaren wordt het document aan het dossier gekoppeld.

Koppelen vanuit het geopend dossier

Wanneer je vanuit een geopend dossier bovenin je scherm op de knop Meerdere documenten uploaden klikt, kan je één of meer documenten koppelen aan het dossier.Geef aan dat het document of de documenten moeten worden geüpload in de map 'Uitzoeken Yuki'. Doorloop vervolgens de gebruikelijke stappen voor het uploaden van documenten in Yuki.Koppelen vanuit startscherm van de Dossiersbol

Wanneer je vanuit de Dossiersbol linksonder in je scherm klikt op Niet gekoppeld kan je één of meer documenten koppelen aan het dossier.Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel 'Niet gekoppelde gegevens aan dossier'.

Gekoppeld document in dossier bekijken

Je kan de gekoppelde documenten terugvinden op verschillende plaatsen in het dossier; onder Omzet en kosten, onder Koppelingen en ook op het Totaaloverzicht van het dossier. 


Omzet en kostenKoppelingen (Document(en))Koppelingen (aankoopfacturen)Totaaloverzicht