Vanuit het Yuki backoffice portaal klik je op de knop Btw om een overzicht te bekijken van de te versturen btw-aangiftes in de domeinen van het portaal.
Het volgende scherm wordt geopend:


Dit overzicht kan gebruikt worden om bij te houden welke aangiftes momenteel nog open (concept) staan. Bij gebruik van verzamelbestanden voor de btw-aangiftes en klantenlistings vertrek je ook van dit overzicht. 


Geef aan van welke periode de btw-aangiftes in dit overzicht getoond moeten worden:

  • Deze maand
  • Vorige maand
  • 2 maanden geleden
  • 3 maanden geleden
  • Alle administraties.


Indien het kantoor meerdere portalen heeft, kan je filteren op alle administraties of alleen deze van het (sub)portaal waarvan je de btw-aangiftes wil bekijken. 

Het is ook mogelijk om rechtsboven te switchen naar een (sub)portaal. 


Je kan er ook voor kiezen om alleen btw-aangiftes met een specifieke aangiftestatus te bekijken:

  • Elke aangiftestatus
  • Open: alle aangiftes met status Concept of Aangemerkt om verzameld te worden
  • Afgesloten: alle aangiftes met status Afgesloten 
  • Concept: alle aangiftes die nog open staan
  • Aangemerkt om verzameld te worden: deze aangiftes staan klaar om verzameld te worden in een verzamelbestand. 


De zoekbalk kan je gebruiken om domeinen (administraties) te zoeken en vervolgens te openen.


Het is mogelijk om iedere kolom te sorteren. De kolommen die standaard worden getoond in dit overzicht zijn Administratie, Controller, Frequentie en Status. Elke gebruiker kan naar wens kolommen toevoegen door rechtsboven in het scherm te klikken op her rastertje

Om het overzicht (met de op dat moment getoonde kolommen) te downloaden als een Excel bestand klik je rechtsboven in je scherm op de knop Download.


Door op het groter dan teken > voor de naam van een administratie te klikken kom je direct in de betreffende btw-aangifte in het domein waar de administratie toe behoort.

Bij Historie kan je de verzamelbestanden vinden die in het verleden aangemaakt zijn. Van hieruit kan je ook deze verzamelbestanden gaan downloaden en op afgehandeld zetten.