Toegangsniveaus

Een dossier hoeft niet voor iedereen relevant te zijn. Daarom is het binnen Yuki mogelijk om per dossier de toegang te bepalen, zodat alleen een specifieke groep gebruikers de inhoud (documenten/e-mails/taken/afspraken) van het dossier kan benaderen.


Een dossier kan de volgende toegangsniveaus hebben:

  1. Alle gebruikers (gebruikers binnen het domein)
  2. Alle werknemers
  3. Directie
  4. Beheerder en leden 

De optie 'Beheerder en leden' maakt het mogelijk toegang te verlenen aan een selectie van gebruikers.


Regels

  1. De eigenschappen van een dossier kunnen alleen door de beheerder worden aangepast. De geselecteerde gebruikersgroep kan de inhoud bekijken/wijzigen.
  2. Het toegangsniveau van een dossier overschrijft de toegangsniveaus van alle zaken die binnen het dossier voorkomen. Dit houdt in dat alle gebruikers die toegang hebben tot een bepaald dossier, ook alle inhoud van dit dossier kunnen benaderen, ongeacht het specifieke toegangsniveau van de inhoud.
  3. Indien de beheerder van een dossier geen gebruiker meer is, kunnen de eigenschappen worden aangepast door gebruikers met een management rol voor de desbetreffende administratie.

Let op: dit geldt dus ook voor documenten die het label 'privé' hebben. Wanneer deze documenten aan een dossier worden toegevoegd, kunnen alle gebruikers met toegang tot dit dossier dit document ook inzien.


Let op: dossiers kunnen ten alle tijde bekeken worden door gebruikers met een management rol voor de desbetreffende administratie.


Financiële gegevens. 

Indien een gebruiker toegang heeft tot een dossier kan die gebruiker ook alle financiële gegevens van dat dossier zien, ongeacht de rol die die gebruiker heeft. Op die manier kunnen onderdelen van de financiële administratie zichtbaar gemaakt worden voor een gebruiker zonder dat deze toegang heeft tot de gehele financiële administratie.