Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het mogelijk om de transacties van facturen, bankregels en diverse posten boekingen individueel aan een dossier te koppelen.


In de grootboekkaart heb je de optie om deze transactie aan een dossier toe te voegen. Hier heb je ook de mogelijkheid om de kolom dossier toe te voegen.


Zie onderstaande afbeelding:Via het potloodje rechts, kan het actiemenu worden opgeroepen en kan je kiezen voor Dossier aanpassen. In het scherm dat volgt, kan je een dossier selecteren (of een nieuw dossier aanmaken). Indien je het bedrag van het dossier aanpast, wordt er een tweede regel getoond waar jet het resterende bedrag kan toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende dossiers toewijzen.


LET OP! De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als het document opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd, zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert, voordat je de transactie splitst.


Splitsen is enkel mogelijk voor facturen en dus niet voor diverse posten boekingen of voor banktransacties. 


Dossierkolom nu ook zichtbaar op print van grootboekkaart en bij export naar csv
Ook in de printversie (uitgebreid) vanuit dit overzicht wordt de dossier kolom meegenomen. Bij het exporteren van transacties vanuit Boekhoudingbol > exporteren is het project aan het .csv formaat toegevoegd.