Het saldo van een vreemde valuta rekening kan eenvoudig geherwaardeerd worden in Yuki. Via de proef- en saldibalans kan het transactieoverzicht van de grootboekrekening van een vreemde valuta rekening geopend worden. Hier is de knop Herwaarderen beschikbaar in de grijze taakbalk. 

Wanneer herwaarderen wordt gekozen, opent een extra dialoogscherm. Als herwaarderingsdatum wordt de einddatum van de geselecteerde periode in het transactieoverzicht gebruikt. Het saldo in vreemde valuta wordt omgerekend met de op die datum bekende koers. Wanneer je "OK" kiest, wordt een diverse post aangemaakt dat het saldo (in standaard valuta) zoals het op dat moment bekend is, corrigeert naar het saldo volgens de op de gegeven datum bekende koers.

Wanneer herwaarderen wordt gekozen, opent een extra dialoogscherm. Als herwaarderingsdatum wordt de einddatum van de geselecteerde periode in het transactieoverzicht gebruikt. Het saldo in vreemde valuta wordt omgerekend met de op die datum bekende koers. Wanneer je "OK" kiest, wordt een diverse post aangemaakt dat het saldo (in standaard valuta) zoals het op dat moment bekend is, corrigeert naar het saldo volgens de op de gegeven datum bekende koers.


Voorbeeld diverse post

DatumRekeningVV bedragbedrag
31-12-201255XXXXX USD bankrekening01.000 C
31-12-2012654000 Koersverschillen01.000 DHerwaarderen openstaande factuur in vreemde valuta

Het is mogelijk om per openstaande factuur het bedrag dat openstaat te herwaarderen. Dit is alleen mogelijk voor facturen waar nog geen andere transacties aan gematcht zijn. Via de factuurbewerkingen bij een vreemde valuta factuur kan "Herwaarderen" gekozen worden.


Wanneer herwaarderen wordt gekozen, opent een extra dialoogscherm. Als herwaarderingsdatum wordt de einddatum van het boekjaar gebruikt. Het saldo in vreemde valuta wordt omgerekend met de op die datum bekende koers. Wanneer je "OK" kiest, wordt een memoriaaldocument aangemaakt dat het oorspronkelijke factuurbedrag (in standaard valuta) corrigeert naar het een saldo volgens de op de gegeven datum bekende koers.

Voorbeeld Divers posten boeking


DatumRekeningRelatieFactuurVV bedragbedrag
31-12-2012 440000 LeveranciersDigicomm1234501.000 D
31-12-2012 754000 KoersverschillenDigicomm1234501.000 C