Op deze pagina wordt kort uitgelegd wanneer de wachtrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-tussenrekeningen verklaard kan worden.


Elk btw type heeft een corresponderende grootboekrekening, de 494-rekeningen:

 • Btw aftrekbaar
 • Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • Verwervingen uit landen binnen de EU
 • Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met midden tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • Btw over leveringen/diensten belast met 0% of niet bij jou belast
 • Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • Leveringen naar landen binnen de EU
 • Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
 • Vrijgesteld van btw
 • Leveringen/diensten waarvoor de btw door de medecontractant verschuldigd is
 • Diverse btw-regularisaties


Btw-transacties aanmaken

Telkens als een factuur of transactie wordt afgehandeld waarin btw van toepassing is die in het land zelf moet worden aangegeven, wordt een grootboek transactie aangemaakt op één of soms twee van deze rekeningen. In die transactie wordt tevens vastgelegd in welke btw-aangifte die transactie wordt aangegeven.


Door op Details Boeking te klikken, krijg je de journaalpost bij deze factuur waar je dan ook deze 494-rekening zal terugvinden.


Yuki vult automatisch de btw-aangifte in door naar de hoedanigheid van de kosten, het btw-percentage van de opbrengsten en het gekozen btw-regime op factuurniveau te kijken.
Welke btw-aangifte van toepassing is, wordt automatisch bepaald. In de regel is dat de aangifteperiode waarbinnen de factuurdatum of transactiedatum valt. Als deze aangifte al is ingediend (of historisch is afgesloten), dan wordt de eerstvolgende openstaande btw-aangifte gekozen.


Een aangifte definitief maken

Wanneer een btw-aangifte gesloten wordt, wordt het saldo van alle transacties in die aangifte overgeboekt naar de rekening courant btw.
Dat gebeurt niet, zoals soms wordt verwacht, door elk van de wachtrekeningen tegen te boeken en het saldo naar de rekening courant btw te boeken. Yuki heeft ervoor gekozen om dat via een overboekingsrekening te doen. Dat betekent dat het saldo van elke wachtrekening gedurende het jaar blijft oplopen.

Bij het afsluiten van de aangifte krijg je dus bijvoorbeeld de volgende boeking:
Als er geen (nagekomen) facturen of boekingen zijn die in een andere aangifteperiode geboekt worden, dan is het totaal van alle wachtrekeningen voor btw daarmee 0.  Zijn er echter wel facturen die in een andere aangifteperiode aangegeven worden dan ze geboekt zijn, dan zal er ook na het doen van de aangifte nog een saldo overblijven. Dat saldo is dus het totaal van alle boekingen die nog niet zijn aangegeven.

We constateren dat Yuki de rekeningen 4940 tot 4944 op individuele basis gaat salderen en dit telkens op dezelfde grootboekrekening: Overboekingsrekening btw-aangiftes (494500).
Het verschil tussen de saldi van deze btw-wachtrekeningen wordt geboekt op de Rekening Courant Btw (494900).

Dit betekent dus ook dat de btw-wachtrekeningen in het lopend boekjaar niet gesaldeerd worden op hun eigen rekening en dat deze blijven open staan. Er wordt dus in het jaar door cumulatief op geboekt. Pas later zullen we deze salderen.

Ook de overboekingsrekening btw-aangiftes zal deze trend volgen; hier wordt in het lopend boekjaar cumulatief op geboekt. In stap 3 zullen we deze salderen.
Betalingen aan en betalingen van de btw-administratie dien je op de rekening courant btw te boeken, zodat deze uiteindelijk op nul valt. De betalingen van en aan de Btw-administratie zijn daarbij ook te matchen met het saldo van je btw-aangifte.

Btw-centralisatie (49 versus 41-45)
Op het einde van het boekjaar zullen de btw-wachtrekeningen moeten worden tegengeboekt met oog op de eindbalans. Dit gedeelte zal manueel moeten gebeuren met een diverse post van het type eindejaarscorrectie.
Dit laatste is belangrijk, omdat men anders fouten zal zien in de btw-aangifte (btw-wachtrekeningen aanspreken brengt altijd een beweging op de gekoppelde btw-vakken, door een eindejaarsverrichting te kiezen, wordt dit omzeild).

Deze btw-centralisatie bestaat uit twee delen: eerst gaan we alle btw-wachtrekeningen salderen zodat deze op nul vallen, daarna boeken we de rekening courant Btw (494900) af naar 411000 of naar 451000.


Knipsel.PNG


Overboeking rekening courant Btw:


Knipsel.PNG


Op de startdatum van het nieuwe boekjaar boek je manueel per diverse post deze laatste boeking tegen (4949 naar 411 of 451 naar 4949) zodat je voor het nieuwe boekjaar weer op de methode van de btw-wachtrekeningen kan gaan werken.