Als accountant heb je in Yuki de mogelijkheid om meerdere klantenlistings over verschillende domeinen heen in één XML-bestand aan te leveren. In zo'n bestand is een sectie aanwezig voor de Representative of verantwoordelijke (de accountant), gevolgd door de individuele listings per administratie in Yuki.


Stap 1. Klantenlisting markeren als 'Klaar om te verzamelen'


Door via het BO-menu te klikken op Klantenlisting ga je naar de lijst met klantenlistings per administratie. Hier heb je de mogelijkheid om per jaar een listing in het domein af te sluiten en te downloaden, of je kan het aanmerken om opgenomen te worden in een verzamelbestand op je backoffice portaal door te klikken op de knop "Klaar om te verzamelen".

Indien één domein meerdere administraties bevat kan je deze rechtsboven in het dropdownmenu één voor één aanduiden en aanmerken om te verzamelen.


Elke klantenlisting die je in verschillende domeinen met deze status aanduidt, zal in de volgende stap opgelijst worden in jouw backoffice portaal. 

Let op: vooraleer deze knop zichtbaar is, dienen alle btw-aangiften voor het gekozen jaar ook afgesloten te zijn!

Stap 2. Klantenlisting verzamelbestand aanmaken
De als 'klaar om te verzamelen' aangemerkte klantenlistings kan je vervolgens verzamelen in één bestand. Kies in het backoffice portaal voor de knop Btw. In de lijst die vervolgens verschijnt heb je in de grijze toolbar de optie om te kiezen voor Klantenlisting.


Vink in de lijst de administraties aan die je wil opnemen in het verzamelbestand en kies vervolgens voor ‘Maak verzamelbestand aan’. Je zal gevraagd worden om het XML-bestand te bewaren op je computer.


Stap 3. Aanleveren bij overheid
De gedownloade XML kan je ten slotte uploaden bij Intervat. Daar krijg je ook nog een bevestiging indien het bestand succesvol gevalideerd is en welke btw-nummers het bevat.