Bij Intervat moet de klantenlisting jaarlijks worden ingediend, en dit uiterlijk op 31 maart. Deze listing kan rechtstreeks worden geëxporteerd vanuit Yuki uitgezonderd voor kleine ondernemingen (zie hieronder). 


Stap 1. Vooraf aangeven of de klant al dan niet in de klantenlisting hoort

Bij het inboeken van de verkoopfactuur kan het btw-nummer van de klant meteen worden ingevoerd indien beschikbaar. Is deze gekend en ingevuld, komt die automatisch bij in de lijst van de klantenlisting. Is deze niet gekend, maar is er zekerheid dat deze klant btw-plichtig is, kan dit met een vinkje worden aangegeven zoals hieronder getoond (vak enkel zichtbaar wanneer het btw-veld leeg is). Dit is opgezet voor de controle van de klantenlisting, waar de ontbrekende gegevens alsnog kunnen worden aangevuld.Hetzelfde principe kan worden toegepast vanuit de klantenfiche.
Stap 2. Het bedrijfsprofiel controleren
Het is belangrijk dat je nog even de gegevens nakijkt van het bedrijf. Het adres moet kloppen, en ook het telefoonnummer moet goed genoteerd zijn. Let op: de correcte notatie is 035008812 en niet 03/500.88.12 of 03.500.88.12.


Stap 3. Verkoopfacturen en banktransacties controleren

Je kan best nakijken of er nog ontbrekende facturen zijn of openstaande banktransacties waarvoor nog een verkoopfactuur ontbreekt in Yuki. Van zodra je de klantenlisting afsluit, kan je immers geen verkoopfacturen in dat jaar meer boeken.

Stap 4. De btw-aangiften controleren
Alvorens je de klantenlisting kan afsluiten, moeten alle btw-aangiftes voor dat jaar afgesloten zijn.  Zodra dit het geval is, krijg je bij klantenlisting de knoppen 'Klaar om te verzamelen" en "Historisch" te zien en kan je de klantenlisting respectievelijk klaarzetten voor een verzamelbestand of afsluiten. Zo riskeer je niet dat er nadien nog een factuur  kan bijkomen.


Stap 5. De klantenlisting controleren
Alvorens klaar te zetten om te verzamelen of historisch te sluiten, moet ook de klantenlisting gecontroleerd worden. De klantenlisting is bereikbaar vanuit het overzicht van de btw-aangiften van het domein.
De controle of het overzicht compleet is, is vijfledig:a. Alle btw-plichtige klanten boven de 250 euro drempel: overzicht van de klantenlisting waarbij enkel de klanten die boven de 250 euro uitkomen, opgenomen worden.
b. Alle btw-plichtige klanten: overzicht van de klanten zonder de 250 euro drempel.
c. Alle btw-plichtige klanten zonder btw-nummer: dit zijn de klanten die werden aangevinkt (Stap 1) als btw-plichtig waarvan de btw-nummer nog moet worden aangevuld.
d. Alle niet btw-plichtige klanten: hier kan worden nagekeken of er geen klanten foutief werden opgezet als particulier.
e. Alle klanten die niet in de XML zijn opgenomen: overzicht van alle klanten die niet opgenomen werden in de XML.

Belangrijk om te weten: Wanneer je in Yuki twee relaties hebt met eenzelfde btw-nummer, maar ze afzonderlijk onder de 250 euro drempel zitten zal Yuki ze niet weergeven, maar toch opnemen als één btw-nummer in de klantenlisting-XML. Controleer dus ook steeds de dubbele relaties.

Stap 6. De klantenlisting indienen
Wanneer de lijst van alle btw-plichtige klanten volledig is (keuze uit 2.a of 2.b), kan de klantenlisting worden geëxporteerd om meteen in Intervat in te geven.


Enkele nuttige help pagina's omtrent deze topic