Als accountant heb je de mogelijkheid om meerdere btw- of ic-aangiften in één XML-bestand aan te leveren, namelijk een Btw-verzamelbestand. In zo'n XML-bestand is één sectie aanwezig voor de representative of verantwoordelijke (de accountant), gevolgd door de individuele aangiften. Op deze pagina geven we jou alvast een beschrijving hoe de btw-verzamelbestanden worden aangemaakt, hoe ze kunnen worden gedownload en hoe de individuele aangiften daarna kunnen worden afgesloten.


Stap 1. Aangiften markeren als 'klaar om te verzamelen'

Indien de btw-aangifte voor een administratie gecontroleerd is, kan deze aangemerkt worden om verzameld te worden. De accountant kan dit doen via de knop Klaar om te verzamelen in de grijze taakbalk.


De aangifte is nu gesloten voor wijzigingen. Tevens wordt nu de journaalpost aangemaakt waarmee het saldo van de aangifte geboekt wordt op de rekening courant btw. Klik niet op de knop Afsluiten. Die knop moet je enkel gebruiken als je de aangifte als afzonderlijke aangifte wenst in te dienen. 


Stap 2. Aangiften verzamelen

De als 'Klaar om te verzamelen' aangemerkte aangiften kan je vervolgens verzamelen in één bestand. Dat doe je vanuit je kantoorportaal. Kies in het portaal voor de knop Belastingen. In de lijst die dan verschijnt staan de btw-aangiften die deze maand verwerkt moeten worden. Om de aangiften die 'Klaar zijn om te verzamelen' te kunnen selecteren, kies je eerst in het dropdownmenu voor de aangiften met de status 'Aangemerkt om te verzameld te worden'.
Stap 3. Aangiftes opnemen in verzamelbestand

Vink in de lijst de btw-aangiften aan die je wil opnemen in het verzamelbestand. Wanneer je alle op te nemen btw-aangiften hebt aangevinkt, kies je voor Maak verzamelbestand aan. In de taakbalk verschijnt vervolgens een link naar het XML-verzamelbestand voor de btw en voor de IC.Stap 4. Verzamelbestanden ophalen

Vanuit deze lijst kan je nu de verzamelbestanden downloaden.Nadat je de bestanden hebt open geklikt en gedownload, kan je in het tabblad Details bekijken hoe het XML bestand is opgebouwd. De status van het verzamelbestand wijzigt door het downloaden van 'Aan te leveren' naar 'Aangeleverd'. 


Stap 5. Aanleveren bij overheid
De btw- of ic-XML-verzamelbestanden kunnen bij de overheid worden geüpload. Zodra je het indienen bij Intervat hebt afgerond, dien je in de laatste stap nog aan te geven dat de bestanden met succes zijn ingediend.


Stap 6. Aangiften afsluiten
Nadat het verzamelbestand is gedownload, verschijnt de knop Markeer als afgehandeld.  Van zodra je hier op klikt, zullen alle betrokken aangiftes in de domeinen de status 'Afgesloten' krijgen en zal het verzamelbestand eveneens deze status Afgesloten krijgen.Verzamelbestand verwijderen
Mocht je tussen het aanmaken van het verzamelbestand en het indienen bij Intervat nog iets wensen aan te passen, dan kan je het verzamelbestand verwijderen. De aangiften in dat bestand krijgen dan opnieuw de status 'Klaar om te verzamelen'. Je kan dan eventueel nog een aangifte toevoegen of er een aangifte uithalen. Je begint vervolgens opnieuw bij stap 2.