Dit overzicht maakt de vergelijking met wat er op de wachtrekeningen in de balans geboekt is en wat er in de aangiften is verantwoord. Om beter te begrijpen wanneer de wachtrekeningen worden bijgewerkt kan je ook deze helptekst lezen.

Om dit overzicht op te roepen klikt u bovenaan in het btw / omzet rapport op het tabblad btw.


Wachtrekeningen btw Het eerste deel geeft per wachtrekening het beginsaldo van de periode, het periode saldo en het eindsaldo. Op een aparte regel wordt gevisualiseerd hoeveel er in de periode al is ingediend en dus is overgeboekt naar de rekening courant btw. Dat bedrag moet in deel 2 weer aansluiten met alle ingediende btw-aangiften.
Op de laatste regel resteert dus het saldo van alle facturen en transacties die nog niet zijn ingediend (diegene die nog in een concept btw-aangifte zitten). Dat saldo moet in deel 2 weer aansluiten bij alle btw aangiften die nog niet definitief zijn.
Om te controleren welke facturen of transacties de basis vormen van het nog in te dienen saldo, klik je op de omschrijving "In te dienen btw".


Btw-aangiftenDeel 2 toont de btw aangiften waarin alle transacties uit de geselecteerde periode zijn opgenomen, gegroepeerd naar definitieve aangiften en naar aangiften die in concept staan.

Let op! Het overzicht kijkt niet naar btw-aangiften uit het verleden. Staan er dus nog btw-aangiften uit het verleden open, dan zal er geen aansluiting zijn tussen deel 1 en deel 2 van dit rapport.