Het is in sommige velden mogelijk om met berekeningen te werken. Dit veld is te herkennen door het sommatie tekendat aan de rechterkant van het invoerveld staat. 


Berekeningen worden standaard afgerond op twee cijfers achter de komma. Afronding is naar een even getal.


Mogelijkheden

Hieronder zie je de rekenmogelijkheden die je kan gebruiken in de velden met een sommatie teken:


TypeDoetVoorbeeld 
+Optellen12+2
-Aftrekken12-2
*Vermenigvuldigen4*4
/Delen9/3
( )Tussenberekeningen12*(3+9)/5


TypeDoetVoorbeeld 
%Percentage berekenen21%250
+%Grondslag21+%250
-%Btw van bedrag inclusief Btw21-%250
^Machtsverheffen8^2
#Worteltrekken#9
%%Modulo20%%2Afronden

Je kan uitkomsten ook afronden. Standaard wordt op twee cijfers achter de komma afgerond volgens het Bankers rounding principe, maar Yuki ondersteunt ook de volgende afrondmethodes:


ToetsencombinatieAfrondingsmethode
Ctrl ingedrukt houden + pijl omhoogNaar boven afronden op heel getal.
Ctrl ingedrukt houden + pijl omlaagNaar beneden afronden op heel getal.
Ctrl ingedrukt houden + pijl linksAfronden op twee cijfers achter de komma volgens de zogenaamde Bankers' rounding methode.
Ctrl ingedrukt houden + pijl rechtsNormaal afronden. Bijvoorbeeld 11.45 wordt 11, 11.50 wordt 12.


Bankers rounding: Hierbij wordt een bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde EVEN getal 3,465 wordt 3.46 en 3.475 wordt 3.48