Onder Verkoop kan je een aantal werklijsten en overzichten bekijken van alle onbetaalde en betaalde verkoopfacturen door links in het menu te klikken op FacturenDe volgende werklijsten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:

 • Conceptfacturen

 • Te verzenden facturen

 • Te herinneren facturen

 • Facturen in behandeling.

    

De volgende overzichten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:

 • Alle facturen

 • Concept- en te verzenden facturen

 • Factuurhistorie

 • Openstaande facturen

 • Wachtrij facturen


In elke werklijst of overzicht kan:

 • Een nieuwe verkoopfactuur worden aangemaakt
 • Een download worden gemaakt van alle getoonde kolommen als een CSV bestand (Excel)


Hieronder wordt beschreven hoe in elke werklijst en overzicht de weergave kan worden aangepast en de getoonde gegevens kunnen worden gefilterd. 


Weergave 

De weergave kan op de volgende manieren worden aangepast:

 • Administratie: Selecteer, indien nodig, bovenin het scherm de facturen van de juiste administratie.

 • Datumfilter: Geef aan, indien mogelijk, van welke periode je facturen wilt bekijken.

 • Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen ze aan of uit te vinken.

 • Schermvoorbeeld: Wissel tussen het wel of niet tonen van een schermvoorbeeld van de geselecteerde verkoopfactuur.

 • Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.


Filter

Bovenin je scherm vind je de filterbalk. Er kan gefilterd worden op Onderwerp, Bedrag, BTW-bedrag, Creditfactuur, Relatie en Tags. 

 • Waarde in kolom: dubbelklik op één of meer waarden in de kolom. Deze worden toegevoegd aan de filterbalk. Pas de getoonde kolommen in de werklijst of overzicht aan zodat je op de waarden in deze kolom(men) kunt filteren.