Met de Yuki Factuurmodule kan je zelf digitale verkoopfacturen aanmaken. Je kan verkoopartikelen aanmaken, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs creëren om zo altijd en heel snel de juiste verkoopfactuur automatisch naar je klant te sturen. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste map in het archief geplaatst. Alle functionaliteit van het factureren bevindt zich onder de knop Verkoop.  


Voorbereiding:

Om verkoopfacturen aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken worden gedefinieerd:

  • Factuurinstellingen 
  • Factuur lay-out aanmaken of wijzigen 
  • Verkoopartikelen toevoegen of prijslijsten aanmaken

Het is tevens ook mogelijk om Engelse, Franse en Duitse verkoopfacturen aan te maken. 


Wanneer je regelmatig dezelfde facturen verstuurt naar je klanten, kan je deze instellen als Periodieke facturen. Daarnaast is het ook mogelijk om herinneringen en/of aanmaningen vanuit Yuki te versturen. Dit kan handmatig of automatisch. De herinneringen en/of aanmaningen kunnen ook in het Engels, Frans of Duits worden aangemaakt en verstuurd.


Met de Yuki incassomodule kunnen verkoopfacturen eenvoudig via SEPA geïncasseerd worden.


LET OP!

Naast het uploaden en verwerken van verkoopfacturen óf het gebruik maken van de Factuur module (verkoopfacturen aanmaken en versturen) is het ook mogelijk om je verkoopfacturen te importeren in Yuki.