Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsovereenkomst met de klant

  • vastleggen prijsovereenkomst van een artikel

  • wijzigen prijs van een artikel tijdens het aanmaken van een verkoopfactuur.

Hieronder wordt beschreven hoe je een prijsovereenkomst tijdens het aanmaken van een factuur vastlegt.


Indien je tijdens het aanmaken van een factuur voor een klant de prijs van een artikel wijzigt (afwijkend van de prijslijst) en je de factuur bewaart, wordt je gevraagd of je ook voor de volgende keer dezelfde prijs voor dat artikel wilt gebruiken voor dat specifieke klant. 


Om de prijsafspraak voor deze klant vast te leggen klik je op de knop Ja.