Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kan je gebruiken om individuele prijsovereenkomsten met je klant(en) vast te leggen.


Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsovereenkomst met de klant

  • vastleggen prijsovereenkomst vanuit een artikel


Prijsovereenkomsten bekijken

Je kan de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek artikel bekijken.


Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant

Open het adresboek , klik op Klanten, open de fiche van een klant en klik linksonder in je scherm op Prijsovereenkomsten.Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel


Ga naar Verkoop, klik op Verkoopartikelen en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomsten wilt bekijken.