In de volgende situaties is het aangeraden om extra prijslijsten in Yuki aan te maken:

  • Als je zowel aan particulieren als aan bedrijven levert waarbij je soms prijzen inclusief btw gebruikt en soms prijzen exclusief btw gebruikt.

  • Als je aan verschillende doelgroepen levert (bijvoorbeeld aan ondernemingen en aan eindgebruikers) en daarvoor afwijkende prijzen hanteert.

  • Als je klanten in het buitenland hebt die een speciaal btw-tarief verwachten

  • Als je wilt werken met prijslijsten in vreemde valuta. Om hier gebruik van te kunnen maken is het nodig dat Vreemde valuta module in het domein (via de Yuki Store) geactiveerd is.


Prijslijst


Ga naar de Verkoopinstellingen (Instellingen > Verkoop) om de prijslijsten te openen. Om een nieuwe prijslijst aan te maken, klik op de knop + Maak nieuwe prijslijst aan. Door te klikken op de omschrijving van de prijslijst is het mogelijk om deze aan te passen. 


Gegevens prijslijst 

De gegevens van de prijslijst kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd:


Omschrijving

Voer een duidelijke omschrijving voor de prijslijst in bijvoorbeeld 'Prijslijst Duitsland'.


Valuta (alleen zichtbaar indien module 'Vreemde valuta' is geactiveerd)

Selecteer de juiste valuta voor de prijslijst.


Inclusief btw

Geef aan of de verkoopprijzen in deze prijslijst in- of exclusief btw zijn.


Na het invoeren van de gegevens klik je op de knop Bewaren om de prijslijst aan te maken.