In Yuki kan je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund:

  • Excel-formaat: Dit type export gebruik je om verdere nabewerkingen te maken in spreadsheets.
  • CSV-formaat: Om eenvoudiger imports voor te bereiden in diverse andere softwareprogramma's. 
  • PDF: Deze export kan je gebruiken voor archivering en eventueel printen van de cijfers.


Je hebt ook de mogelijkheid om meer specifieke exports te maken, bijvoorbeeld voor het opmaken van de jaarrekening of het voorleggen van financiële data aan de Federale Overheidsdienst Financiën.  Hiervoor heb je de volgende exportmogelijkheden:

  • XAF (XML auditbestand): De XAF auditfile bevat alle meest belangrijke gegevens van het geëxporteerde boekjaar. Hierin vind je een volledige lijst van gebruikte grootboekrekeningen, contacten, de openingsbalans en alle transacties. Deze file bevat geen documenten en geen communicatie. Deze export kan gebruikt worden door de FOD Financiën om een audit te doen van de boekhouding. We raden hierbij aan om steeds eerst de boekstuknummers toe te kennen vooraleer je een export maaky! Deze worden dan ook mee opgenomen in het bestand. 
  • Accon: Hiermee genereer je een .xct bestand dat ingelezen kan worden in Accon voor de opmaak van de jaarrekening.
  • First: Met deze export creëer je een .txt bestand dat kan gebruikt worden om de jaarrekening op te maken in First.
  • AFAS(IB): Indien je gebruik maakt van AFAS Software voor het opmaken van de vennootschapsbelasting of de personenbelasting kan je deze optie kiezen om een compatibele CSV te exporteren.


Hoe werkt het? 

Je kan de transacties exporteren via het Boekhouding menu door daar de 'Export' optie te kiezen.