Yuki streeft een papierarme administratie na door alle informatie online beschikbaar te stellen en te houden. Toch zijn er situaties waarin je de status van de administratie op papier wenst vast te leggen. Daarom heeft Yuki van diverse overzichten ook printversies gemaakt.


Direct printbaar

  • Enkele grootboekkaarten (compact en uitgebreid)
  • Openstaande posten klanten/leveranciers (compact en uitgebreid)
  • Openstaande posten per klant/leverancier (compact en uitgebreid)
  • Omzet en kosten
  • Bezittingen en schulden
  • Range van grootboekkaarten via Exporteren

Indirect printbaar (na export)

  • Range van grootboekkaarten (uitgebreid)
  • Proef- en saldibalans (via export naar Excel)
  • Openstaande posten klanten of leveranciers (via export csv naar Excel°