Afschrijvingstabel uit grootboekkaart


Vanuit de relevante Grootboekrekeningen in Yuki kan je zien wat de afschrijvingen op je activa zouden moeten zijn in de Afschrijvingstabel. Je kan deze afschrijvingen hier met één druk op de knop uitvoeren, of aangeven dat je activa zijn uitgevallen of verkocht. 

De afschrijvingstabel beschouwt elke boekingsregel op de investeringsrekening van vaste activa als een los activum. Dat kan dus een factuur zijn of een boeking op een beginbalans. 


Algemene instellingen per activarekening

In de afschrijvingstabel hebben we instellingen per rekeningen en instellingen per activum. De instellingen per rekening vind je in de taakbalk van de betreffende activastaat:

  • Afschrijvingspercentage: Hoeveel percent moet jaarlijks worden afgeschreven?
  • Aantal afschrijvingsjaren: In hoeveel jaar worden de activa op deze rekening afgeschreven (ipv. percentage)
  • Restwaarde%: Moet er bij het berekenen van de afschrijvingen rekening gehouden worden met een restwaarde? (moet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf) 
  • Begin: Worden de activa standaard pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar afgeschreven?


LET OP!: Deze instellingen gelden voor alle activa die geen eigen instellingen hebben. Verander je een setting, dan verander je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activa die geen eigen instellingen hebben.


Achter het tandwieltje kan je de grootboekrekeningen vastleggen die bij deze investeringsrekening horen. Dat geldt voor de balansrekening afschrijvingen (vul je in bij 'Afschrijving op balans'), de resultatenrekening afschrijvingen (vul je in bij 'Afschrijvingen in kost') en de rekening waarop een eventuele verkoop van een activum geregistreerd wordt.Belangrijk:
Elke investeringsrekening heeft een eigen unieke 2...9 en 63-rekening nodig voor een correct verloop van de automatische afschrijvingen!
Bij voorkeur maak je ook een unieke 76-rekening aan voor de Verkoop.


Instellingen per activum

Per activum kan je de bovenvermelde instellingen overrulen. Daarnaast kun je nog andere zaken aanpassen zoals:

  • De omschrijving van het activum (afwijkend van de grootboekkaart)
  • De aanschafdatum, afwijkend van het document
  • De startdatum voor het afschrijven
  • De restwaarde (in %)
  • De afschrijvingsmethode (Lineair of degressief)
  • Het afschrijvingspercentage of aantal jaren waarop het geselecteerde activum afgeschreven moet worden


Tevens kan je hier het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen vastleggen indien het activum voor de startdatum van de boekhouding werd aangeschaft. Zie ook: Afschrijvingstabel en beginbalans


Of een regel specifieke afschrijvingen heeft kun je zien aan de kleur van het settingssymbool aan het begin van de regel. Is dit licht grijs, dan zijn er geen instellingen. Is het donker grijs, dan zijn die er wel.


Afschrijvingen berekenen en boeken

De afschrijvingstabel is een hulpmiddel om afschrijvingen over een bepaalde periode te berekenen en te boeken. Je kunt zelf bepalen of je de afschrijvingen per periode wenst te boeken of ineens voor een heel jaar.


Voor een maand:

Ga naar de maand waarover je de afschrijvingen wenst te berekenen. Als er voor die periode nog niet werd afgeschreven, kun je bij Voorstel journaalposten het te boeken bedrag bekijken en boeken. Zo kun je maand voor maand doorlopen en boeken. Er wordt één boeking gemaakt voor activa op de grootboekrekening, dus niet per activum.


Voor een heel jaar:

Selecteer het jaar waarover je wenst af te schrijven. Ga vervolgens weer naar Voorstel journaalposten om het bedrag te boeken. De afschrijving wordt altijd geboekt op de laatste dag van de periode. Er worden altijd 365 dagen afgeschreven (of naar rato) als de eerste afschrijvingsdatum in het jaar valt. Schrikkeldagen worden niet meegerekend.Alle activa-rekeningen globaal afschrijven


Vanuit het Activa overzicht onder de Boekhouding heb je een globaal overzicht van alle geboekte activarekeningen. In dit overzicht kan je ook alle rekening in één klik afschrijven.