De rol(len) van een gebruiker zal bepalen welke rechten deze persoon heeft. Het is mogelijk om meerdere rollen te combineren om iemand extra rechten toe te kennen. De rollen kunnen bekeken en gewijzigd worden door linksboven in je scherm te klikken op de horizontale strepen en vervolgens te kiezen voor Mijn domein
Basisrechten van elke gebruiker


In Yuki heeft elke gebruiker bepaalde basisrechten. Ook indien deze geen rollen toegekend heeft gekregen, zal hij of zij onderstaande acties kunnen uitvoeren.


● Aanleveren van documenten.

● Vragen stellen binnen Yuki.

● Documenten bekijken met het beveiligingsniveau "alle gebruikers".

● Nieuwe documenten aanmaken.

● Dossiers bekijken en nieuwe dossiers aanmaken (bijkomende module Dossiers)

● Adressen bekijken, aanmaken en wijzigen.

● Eigen e-mailbox beheren.

● Agenda bekijken en nieuwe afspraken maken.

● Taken bekijken en aanmaken.


Let op! Een gebruiker met de rol Kijkgebruiker zal bovenstaande niet kunnen doen.


Extra rechten per rol 


Aankoop

 • Aankooplijst bekijken.
 • Aankoopfacturen bekijken.
 • Saldilijst leveranciers bekijken.
 • Betaallijst inzien.
 • Facturen in een betaalbestand plaatsen (kan het betaalbestand niet definitief maken).


Verkoop

 • Verkoopfacturen aanmaken en versturen.
 • Verkoop- en omzetlijsten bekijken.
 • Verkoopinformatie per klant bekijken.
 • Openstaande facturen per klant bekijken.


Financiële administratie 

Iemand met deze rol heeft alle rechten van de rol Aankoop en Verkoop en onderstaande rechten:

 • Toegang tot de boekhouding bol.
 • Details grootboekrekeningen.
 • Bankafschriften bekijken.
 • Documenten bekijken in de archiefmappen Verkoop, Aankoop, Bank, Belastingen en Financiële documenten.
 • Bladeren tussen grootboekrekeningen.
 • Herkenningsregels aanmaken.
 • Financiële gegevens exporteren.
 • Acties vanuit de grootboekrekening uitvoeren:
  • Verplaatsen
  • Spreiden
  • Grootboekrekening wijzigen
  • BTW-code wijzigen
  • Factuurnummer wijzigen
  • (Dossier aanpassen)
 • Acties vanuit een banktransactie uitvoeren:
  • Matchen
  • Splitsen
  • Acties
  • Nieuwe herkenningsregel
 • Acties vanuit document:
  • Factuurbewerkingen 
  • Kosten/omzet verplaatsen 
  • Kosten/omzet spreiden
  • Grootboekrekening wijzigen
  • Btw code wijzigen 
  • Factuurnummer wijzigen 
  • Betaalwijze wijzigen
  • Matchen


Externe accountant

Iemand met deze rol heeft alle rechten van de rol Financiële administratie en onderstaande rechten:

 • Diverse post aanmaken.
 • Financiële gegevens exporteren met beginsaldo en eindejaarsboekingen (niet mogelijk in een compact domein).
 • Administraties blokkeren (niet mogelijk in een compact domein).
 • Standaardwaarden bij relaties aanmaken.
 • Afschrijvingstabel gebruiken:
  • Instellen van de afschrijvingstabel.
  • Boeken van afschrijvingen.


Directie

Een gebruiker met rol Directie heeft de rechten van Aankoop en Verkoop en onderstaande rechten:

 • Aanmaken van taaksoorten en werksoorten.
 • Factureren van alle facturabele werksoorten.
 • Aanmaken archiefmappen - dit is de enige rol met deze mogelijkheid.
 • Aanmaken tabbladen.
 • Gebruikers toevoegen.
 • Gebruikersrollen wijzigen of toekennen.
 • Toegangscontrole regelen.
 • Details boekhouding-bol bekijken.
 • Details grootboekrekeningen.
 • Bankafschriften bekijken.
 • Documenten bekijken in de mappen Verkoop, Aankoop, Bank, Belastingen en Financiële documenten.
 • Acties vanuit een banktransactie uitvoeren.
  • Matchen
 • Acties vanuit document.
  • Onderwerp aanpassen
  • Dossier/werknemer/tags/notities toevoegen
  • Archiefmap wijzigen 

HRM

 • Inzage in de archiefmap Personeel.
 • Aanmaken tabbladen in de archiefmap Personeel. Hiermee kunnen vertrouwelijke documenten zoals loongegevens, arbeidscontracten en beoordelingsgesprekken afgeschermd worden van de basisgebruiker.


Kijkgebruiker

Een kijkgebruiker kan in een domein uitsluitend gegevens bekijken. Het aanmaken, wijzigen of uploaden van documenten is met deze rol niet mogelijk. Deze rol kan met alle andere rollen gecombineerd worden. Om bijvoorbeeld iemand enkel toegang te geven tot de financiële gegevens zonder deze te kunnen wijzigen, kan je de rol Financiële administratie combineren met de rol Kijkgebruiker


Procuratie

Indien betaallijst beveiliging is ingeschakeld, kan met deze rol een SEPA betaalbestand aangemaakt worden bij de betaallijst. 


Security Manager

Met deze rol is het mogelijk om andere gebruikers de rollen Security Manager en Procuratie toe te kennen. Deze rol dient wel in combinatie met de Directie rol te worden gebruikt. 

Een gebruiker met deze rol heeft toegang tot volgende functies:

 • Instellen betaallijst beveiliging
 • Activeren betalingskorting.