• Aan het openstaande posten overzicht is de weergave optie “Alle transacties per relatie” toegevoegd. Dit toont alle transacties gegroepeerd per relatie. In de afdrukbare versie is zo ook zichtbaar welke transacties reeds werden gematcht.
 • Transacties geboekt op een wachtrekening-beginbalans ná de startdatum van de administratie worden als inconsistent aangemerkt, als deze zijn gekoppeld aan een aankoop en/of verkoopfactuur.
 • De backoffice invoerschermen worden nu weergegeven in een modernere UI.
 • Fouten bij het aanmaken van een bankrekening op basis van een rekeningnummer in een UBL factuur worden nu geregistreerd in de IDR details. Zo is de gebruiker op de hoogte dat het om een foutieve IBAN gaat.
 • Btw-categorie naam toegevoegd aan de de document verwerkingsregels. Met dit veld kan bij gelijke btw-code en btw-percentage verder gespecificeerd worden welke btw-code binnen Yuki gebruikt moet worden.
 • In een partner portaal kan een documentverwerking regel worden aangemaakt voor een dynamische grootboekrekening. In het invoerveld kan een partner nu een grootboekcode invoeren, indien deze code ook in het domein bestaat dan zal hierop geboekt worden, zo niet dan wordt de grootboekrekening “rekening onbekend” toegepast. 
 • Het werknemer tabblad in een contactkaart op portaalniveau is alleen nog zichtbaar voor de gebruiker zelf en portaalbeheerders.
 • Backoffice medewerkers
 • Diverse verbeteringen rond het toewijzen van boekstuknummers in combinatie met de btw-aangifte:
  • In administraties die geen btw gebruiken worden boekstuknummers nog op de oude wijze toegekend. 
  • In administraties met btw van toepassing worden boekstuknummers per btw-aangifte toegekend. Hierbij is een bug opgelost waarbij documenten die geboekt waren op grootboekrekeningen zonder btw niet genummerd werden.
  • Bug opgelost waarbij oude toegekende nummers niet konden worden verwijderd.
  • Wanneer een btw-aangifte het einde en begin van 2 boekjaren bevat (eg. boekjaar van april tot mei) zullen er 2 process runs gemaakt worden per dagboek.  
 • De controle op Italiaanse btw-nummers is verbeterd. Het kon voorkomen dat een Italiaans btw-nummer ten onrechte werd afgekeurd.
 • CODA-bestanden met NULL tekens leverde problemen op wanneer gegevens werden opgevraagd over transacties uit deze bestanden via de openstaande posten webservice. Dit uitte zich in het aanwezig zijn van niet-toegestane tekens in een xml-bestand. Dit is verholpen; niet-toegestane tekens worden nu uit het xml-bestand gehaald.
 • Bij het instellen van een ‘geavanceerd’ boekjaar wordt een link naar een overzicht getoond van eventueel aanwezige eindejaarsboekingen (om deze te kunnen verwijderen/aanpassen). Het openen van die link kon een fout veroorzaken. Dit is verholpen, de link kan geopend worden zonder verdere fouten.