• Kasrekeningen kunnen nu op inactief worden geplaatst. De inactieve kasstaten zullen vervolgens ook niet worden weergegeven in dropdowns waar een kas moet worden geselecteerd.
  • In een diverse post is het mogelijk om een door in Yuki aangemaakt document (tekst editor) achteraf aan te passen.
  • Exporteren van bestandstype FIRST kon een foutmelding veroorzaken.
  • In de laatste btw-aangifte van het jaar moet in vak 91 een bedrag worden opgenomen indien de ondernemer een voorschot verschuldigd is aan de belastingsdienst. Dit veld (vak 91) kan nu handmatig worden ingevoerd door de accountant en zal worden opgenomen in de PDF en het XML bericht voor Intervat.
  • In de Yuki factuurmodule is het mogelijk om een betalingstermijn van 0 dagen in te voeren in combinatie met de betaalwijze contant.
  • In het portaal van een partner is een lijst beschikbaar gesteld met daarin de top 100 relaties waar de meeste facturen van worden ontvangen. Deze lijst help partners meer inzicht te geven welke facturen zijn klanten ontvangen en hiermee stappen kan ondernemen om de automatiseringsgraad te verhogen. De lijst is zichtbaar met de rol portaal beheerder of support. De lijst geeft naast een telling van het aantal ontvangen facturen per relatie ook aan of er al document verwerkingsregels op portaal niveau aanwezig zijn.
  • Voor betere privacy-afscherming zijn gegevens op het medewerker-tabblad in de adresgegevens van een werknemer alleen nog inzichtelijk voor de medewerker zelf, of domein-gebruikers in de rol Directie, HRM of Backoffice.
  • Het saldo op kasrekeningen is nu ook zichtbaar in de financiële monitor. Via de instellingen van de financiële monitor kan het weergeven van het kassaldo worden geactiveerd.
  • De controles op ontbrekende loonfiches en declaraties zijn samengevoegd tot één controle op beide documenttypes.
  • Bij het verwerken van een historisch importbestand is het aantal af te schrijven jaren van een activum gemaximaliseerd op 100 jaar. Als het aantal jaren groter is dan 100 dan zal de gebruiker een foutmelding ontvangen.
  • Het ophalen van het e-mailadres om een verkoopfactuur naar te versturen op basis van een contactpersoon kon falen indien er meerdere contactpersonen aan één contact waren verbonden.