• Bij het verwerken van Sodabox documenten met meerdere loonperiodes, wordt nu per periode een afzonderlijk document aangemaakt worden. Het originele PDF-document wordt aan alle aangemaakte journaalposten.
 • Het wijzigen van de einddatum van een fiscaal jaar is nu mogelijk zonder dat eerst voor alle voorgaande fiscale jaren de einddatum handmatig dient te worden vastgelegd.
 • Het is mogelijk om in de activastaat alle rekeningen tegelijk af te schrijven.
 • Sorteren op factuurnummer aan de openstaande posten van een relatie toegevoegd.
 • Aan de adressenlijst is een zoekoptie toegevoegd om op leveranciers-codes te zoeken.
 • Ierse btw-codes “oude stijl” werden niet altijd correct gevalideerd.
 • De gebruiker krijgt bij het wijzigen van zijn wachtwoord nu een bevestigingsmail op het login-emailadres.
 • De uploader op domeinniveau en Codabox-uploader in het partnerportaal maakte nog gebruik van Flash en functioneerde daardoor niet meer in combinatie met Google Chrome. Dit werd opgelost.
 • Vrijgeven voor betaling taken bleven in de openstaande taken lijst staan ondanks dat de status op gerealiseerd stonden. Dit werd veroorzaakt door te dubbelklikken en is nu opgelost.
 • De documentherkenningsregels voor UBL-facturen op regelniveau zijn uitgebreid met herkenning van: Artikelomschrijving, btw-percentage, btw-categorie.
 • Correcte foutmeldingen bij aanmaken van nieuwe administratie als er niet genoeg kasrekeningen beschikbaar zijn (nu ook correct voor backoffice gebruikers).
 • Diverse problemen in de btw-bevestigingsbrief opgelost:
  • Het emailadres van de accountant toegevoegd aan de brief voor het stellen van vragen.
  • Foutief punt en komma gebruik bij het tonen van bedragen aangepast.
 • Verbeterde print-versie van de opmerkingen in de proef- en saldibalans.