• Yuki is gestart met het uitrollen van een nieuwe gebruikersinterface. 
  • Icons zijn vernieuwd en er zijn dropdowns per module met de meest gebruikte functionaliteiten

  • De notificaties met daarin mail, taken en afspraken worden nu in de browser getoond.

 • Je kan vanaf nu Afpunten van de transacties op de grootboekrekeningen. Deze applicatie kan worden geopend vanuit het linker menu van de grootboekrekening, informatie over de werking van deze nieuwe functionaliteit staat in de help. 
 • Het versturen van verkoopfacturen met vreemde tekens veroorzaakt niet langer een foutieve factuur-layout. 
 • Bug waarbij PDF's met vreemde tekens (é, à enz) niet in de workflow kwamen wanneer de factuur werd verstuurd vanaf een ander Yuki domein is opgelost.
 • Bij het printen van de btw-bevestigingsbrief werd ook het linker menu op de afdruk vermeld. Dit werd nu opgelost.
 • Oude PayPal afschriften konden niet meer geïmporteerd worden
 • In het backoffice-workflow overzicht van een portaal kan de portaal medewerker filteren op domeinen of administraties waar hij of zij aan is toegewezen als backoffice-controller. 
 • De gebruiker krijgt nu bij het aanmaken en verwerken van een (periodieke)verkoopfactuur in de Yuki factuur-module een bericht te zien dat deze conform de wettelijke regels moet worden opgesteld. De gebruiker kan ervoor kiezen om de melding in het vervolg niet meer te tonen. 
 • Grootboekrekeningen die starten met code 62 werden niet meegenomen in de berekening van de operationele kosten van de financiële monitor. Heel erg langlopende bug. 
 • In de historische import ontbraken nog enkele vertalingen en de foutafhandeling is verder verbeterd.
 • In de factuurinstellingen heb je nu de mogelijkheid om UBL facturen aan te maken in de Belgische e-fff standaard.
 • In de backoffice monitor wordt nu het aantal actieve administraties weergegeven.
 • Indien er in de UBL-factuur alleen een postadres vermeld staat dan zal het worden overgenomen en in het backoffice invoerscherm worden weergegeven (e-fff).
 • Rol "Directie" kan facturabele werksoorten nu altijd factureren, ook wanneer de gebruiker niet ingesteld is als manager vd werknemer, of niet is ingesteld in de instellingen van de werksoort.
 • UBL facturen met opening tag <CreditNote> kunnen nu worden gelezen (e-fff).
 • Het printen van het btw/omzet controle overzicht toonde maar één pagina. Nu kan je PDF print opvragen voor tabblad "Verkoop" en apart voor tabblad "Btw".