• Het is nu mogelijk om een gestructureerde mededeling aan te maken op Yuki verkoopfacturen. Hiervoor moet je in de factuurinstellingen de optie "Genereer een gestructureerde mededeling" aanvinken.
  Vervolgens kan je de mededeling ook toevoegen in de mail en op de PDF van de factuur met volgende placeholders:

  Mail: [StructuredPaymentReference]

  PDF: [FFstructuredpaymentreference] in de voetnoot.

  Let op: deze placeholders zijn hoofdlettergevoelig!

 • Wettelijke vermeldingen voor de verkoop van intracommunautaire diensten en goederen, export buiten EU en Btw 0% of verlegd worden nu automatisch op de factuur geplaatst.
 • Creditnota's zijn nu voorzien van de correcte Btw vermelding.
 • Contacts webservice wordt uitgebreid om adressen toe te voegen en bij te werken.
 • Er is een nieuw voorbeeldbestand voor de import van een openingsbalans. De wachtrekening voor het banksaldo is vanaf nu de rekening "550090 Wachtrekening beginbalans banken".
 • Coda-afschriften die worden opgehaald bij Codabox worden niet meer verwijderd uit de Codabox omgeving, maar verplaatst naar de map “processed”. Afschriften in de map “Processed” zullen niet worden opgehaald ter verwerking.
 • In alle lijsten worden nu de kolom-headers vastgezet zodat deze zichtbaar blijven tijdens het scrollen. 
 • De locatie waar de gebruiker is gebleven in de lijst wordt bewaard, zodat na het openen en sluiten van een document de gebruiker weer wordt teruggeleid naar de oorspronkelijke locatie, in de lijst.
 • Portaal gastgebruikers kunnen niet langer de domeinfiche met gegevens bekijken. Via het portaal kunnen ze nu alleen nog maar op de naam van het domein klikken waar zij toegang tot hebben om de administratie te openen.
 • Aan het replicatie-link overzicht is nu een kolom “Land” toegevoegd zodat het gebruikt kan worden om relaties met foutieve land gegevens te corrigeren.