Augustus 2016 

Dossiers toewijzen aan een transactie in een transactie-importbestand (.csv) 

 • Er is vanaf nu een nieuw importformaat beschikbaar voor het importeren van transacties. Naast het veld administratie, kan nu ook contactnaam, contactcode, dossiernaam en dossiercode worden meegegeven zodat deze informatie in het dossier verschijnt.
  Via
   deze link kunnen je het desbetreffende importbestand raadplegen.

Digitaal archief

 • In het digitaal Yuki-archief zijn bestanden in verschillende versies beschikbaar. Bij het openen van een bestand in het digitaal Yuki-archief vind je achter de bestandsnaam de link 'Versies'. Deze link geeft je een overzicht van alle voorgaande, te downloaden versies. Erg handig wanneer je op zoek bent naar een specifiek document. Meer informatie over deze feature vind je via deze link.

Activastaat

 • Het is mogelijk om de restwaarde van activa vast te leggen in de activastaat.

Memoriaalboekingen

 • Met één druk op de knop is er nu de mogelijkheid om een kopie, of een omgekeerde kopie, van een memoriaalboeking te maken. Dit is zowel mogelijk voor een andere datum of voor een andere administratie.

Snelle kas-import vanuit Vendit

 • Vanaf nu kan je een xml kasbestand vanuit Vendit handig inlezen in Yuki.

Tekst editor 

 • Voor het ingeven van tekst ten behoeve van documenten en e-mail, wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe tekst editor. De overstap naar deze moderne nieuwe editor zorgt ervoor dat Yuki in te toekomst de stap kan maken om over te gaan op HTML5.

Afschrijvingen 

 • In de afschrijvingsapplicatie is het nu mogelijk om de restwaarde in euro's in te voeren, deze waarde overruled het % restwaarde veld.
 • Ook wordt er bij het berekenen van de afschrijvingen nu rekening gehouden met de mogelijkheid dat een fiscaal jaar korter is dan 12 maanden, deze instellingen voer je in bij het aanmaken van een administratie.

Rapportering

 • Het is in de datumselectie nu mogelijk om te schakelen tussen de weergave op basis van fiscale- of kalender jaren.