Het is zo dat Yuki altijd kijkt naar de datum van het document om een bepaalde factuur toe te wijzen aan een periode. Facturen met bv een factuurdatum tussen 01/04 en 30/06 zal Yuki dus steeds opnemen in de btw-aangifte van het 2e kwartaal. Nu gebeurd het soms dat de btw-aangifte reeds werd opgemaakt, afgesloten en verstuurd naar de btw-ontvangsten, maar dat er nog facturen worden opgeladen die betrekking hebben op deze periode.


Yuki zal deze automatisch opnemen in de eerstvolgende btw-periode, dus in dit voorbeeld het 3e kwartaal, maar de kosten en/of opbrengsten zullen wel worden toegewezen aan de juiste periode, zijnde het 2e kwartaal. Zo zit de kost steeds in de juiste periode.


Het gevolg hiervan is dat in zo'n geval de btw wachtrekening nooit op nul zal vallen, maar steeds een verschil zal vertonen.

 

Om dit verschil eenvoudig te kunnen verklaren kan je, in huidig voorbeeld, naar de btw-aangifte gaan van het 3e kwartaal en via het "controle overzicht-scherm"   zien welke facturen betrekking hebben op het voorgaand kwartaal. Deze facturen zullen gemarkeerd zijn met een rode datum.  

 

Als je bij gevolg alle aftrekbare en verschuldigde btw optelt van deze facturen, dan zie je dat je enerzijds een bedrag hebt op jouw btw R/C, anderzijds op de 451 verschuldigde btw, en tenslotte nog een bedrag op de 411 aftrekbare btw. Alle 3 tesamen valt dit echter mooi op nul in de balans.