Mei 2015

Yuki

Boekhouding

 • Zowel degressieve als lineaire afschrijf-methode is nu beschikbaar in de activastaat.
 • De exporteer optie van de proefsaldibalans retourneert nu gegevens van de handmatig ingevoerde periode.

UBL-webservice

 • UBL-webservice, op basis van uitgebreide selectiecriteria kan nu een lijst met facturen worden opgevraagd

Verkoop

 • Maximaal aantal tekens van een verkoopartikel omschrijving verhoogd naar 128.
 • Gebruiker ontvangt een foutmelding bij het versturen van een verkoopfactuur indien de SMTP gegevens niet correct zijn ingevoerd bij "mail server instellingen"

Dossier

 • Via de zoekbalk van het overzicht “Marge bijdrage per dossier” wordt nu ook gezocht op de dossiercode en omschrijving.
 • Bij het spreiden/verplaatsen van een factuur dat reeds gekoppeld is aan een dossier, blijven alle transacties aan het dossier verbonden.

Uren

 • In het overzicht “werksoorten” van de uren module word in kolom “verkoopartikel” altijd de omschrijving van het verkoopartikel vermeld indien ook het referentie veld van het verkoopartikel ingevoerd is zal dit samengevoegd worden tot referentie + omschrijving.

Partners

 • Bij het verwijderen van een regel uit een kasstaat blijft de weergave in “wijzigen”-modus. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker meerdere regels achter elkaar te verwijderen.
 • Overzicht van gefactureerde administraties per portaal voor partners. Het overzicht is bedoeld om zichtbaar te maken welke administraties in een bepaalde periode door Yuki werden gefactureerd. Het overzicht kan worden weergegeven via de dropdown “Gefactureerd” in het overzicht “Administraties” van het portaal.
 • De reeds ingevoerde waarde in het "betalingstermijn" veld wordt niet langer automatisch aangepast zodra de factuur wordt geopend in de “wijzig” mode.

België

 • Na het ingeven van postcode met meerdere deelgemeentes, wordt onder het plaatsnaam-invoerveld een lijst van deze deelgemeentes getoond
 • Omzet en kosten overzicht aangepast zodat het correcte resultaat wordt weergegeven, voorheen was dit na de aangepaste boeking van de verlies/winst in een Eindejaarscorrectie altijd € 0,00.
 • First en Accon export vermelden nu de correcte saldo’s van de balansrekeningen.
 • Wijzigen van banktransacties en/of facturen in een afgesloten btw-aangifte is niet meer mogelijk